Toiminta

Partiotoiminta koostuu pääosin viikottaisista kokouksista, retkistä, leireistä. Partiossa  toimitaan oman ikäkauden mukaisissa ryhmissä.

PorrotiikeritRetkella11_8Sudenpentu reipas ja rehellinen
Sudenpennut ovat lippukuntamme 7-9 vuotiaita, ja samalla lippukunnan nuorimpia jäseniä. Sudenpenturyhmiä kutsutaan laumoiksi ja yhdessä laumassa on n.10 sudenpentua ja kaksi akelaa, eli johtajaa. Sudenpentutoiminnassa leikit ja seikkailut on tärkeitä, joiden lomassa opitaan paljon hyödyllisiä taitoja, kuten ryhmässä toimimista.

Säpinällä seikkalijaksi
Seikkalijat ovat 10-12 vuotiaita partiolaisia, jotka opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueet suorittavat taitomerkkejä ja käyvät partiotaitokisoissa. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Tarpojat
Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa ja suuntaavat kohti haastavimpia aktiviteetteja.

Samoajat
Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia, joiden vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu.  Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Vaeltajat
Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Entä sen jälkeen?
Vaeltajien ikäkauden suoritettua LaSissa pääsee liittymään tukevien aikuisten jengiin, ja näin mahdolistamaan lippukuntamme toimintaa.


Emme järjestä perhepartiotoimintaa. Sitä järjestää osa lähialueen lippukunnista kuten esim. Tammisalon Metsänkävijät.